IEC

IEC

 

 

 

 

ETT NÄTVERK MED

ENORM POTENTIAL

Information Engineering Center (IEC) är ett icke vinstdrivande kluster med medlemmar från näringslivet, akademin och offentlig sektor. Medlemmarna arbetar tillsammans med frågor som rör utbildning, forskning & utveckling och kunskapsutbyte inom fältet Information Engineering.

Information Engineering Center

{ #IEC }

NYTTAN AV ETT IEC-MEDLEMSSKAP

 

Som medlem i IEC får du tillgång till Findskills.se som är IT-branschens nya sökportal.

INTRESSEGRUPPER

 

Verksamheten i IEC är uppbygd kring ett antal intressegrupper...

OM IEC

 

Information Engineering Center (IEC) är ett icke vinstdrivande kluster med medlemmar från näringslivet, akademin och offentlig sektor.

MEDLEMSFÖRETAG

 

Ett medlemskap i IEC-nätverket är kostnadsfritt och ger tillträde till en bredd av aktiviteter som omfattar allt från workshopar och seminarier till medlemspubar och forskningsprojekt

ALLT HÄNDER I

LINNEREGIONEN

FÖLJ OSS

#Vifinnsöverallt

Copyright © All Rights Reserved